slide_domes
uber_dome_png
domes4_png
sally_resina_png
domes6_png
domes5_png
domes1_png
domes8_png
domes3_png
domes2_png
domes7_png
insignia (11)
Bomberos2
dome_actitud
dome_mac_gyver
insignia pin dome base bronce
insignia pin dorado fotograbado resina epoxica troquelado cuarzo pintura
insignia pin dorado fotograbado resina epoxica troquelado cuarzo pintura
insignia pin dorada fotograbada resina epoxica troquelado
insignia pin dorada fotograbada resina epoxica troquelado
chile_prunes_insignia
insignia dorada bronce resina
insignia pin dorada fotograbada resina epoxica troquelado
insignia_keys_resina
chinawok_insignia
parvulo_piochas
exacon_domes

Proceso fabricación

Resinado

resinado

placa seguridad dome

placa seguridad dome

Broches

insignias pins bronce troquelado broche americano mariposa